lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie niekoniecznych. Priorytetowym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów.
produkty wspierające lean”>produkty do lean”>produkty do lean
Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Dodaj komentarz