lean materiały

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie zbędnych. lean gry Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie technik lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które czynności są zbędne dla firmy.